giúp mk vs mai mk thi rồi

Question

giúp mk vs mai mk thi rồi
giup-mk-vs-mai-mk-thi-roi

in progress 0
RuslanHeatt 9 months 2021-05-14T01:42:19+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-14T01:43:48+00:00

  a) B=2y^6+y^4+7>0

  Ta có:y^6>0(với mọi y ∈ Z)=>2y^6>0                  (1)

           y^4>0(với mọi y ∈ Z)                                     (2)

  Từ (1),(2)=>B=2y^6+y^4+7>0(với mọi y ∈ Z)

  b)(x-1)^2=(y+3)^4

  (x-1)^2=[(y+3)^2]^2

  =>(x-1)=(y+3)^2

  =>x-1=(y+3).(y+3)

  =>x-1=y^2+3y+3y+9

  =>x-1=y^2+6y+9

  =>x=y^2+6y+10

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )