giúp mk vs các bn ơi

Question

giúp mk vs các bn ơi
giup-mk-vs-cac-bn-oi

in progress 0
Nho 1 year 2020-10-21T17:07:52+00:00 2 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T17:09:01+00:00

  Chúc bạn học tốt!

  giup-mk-vs-cac-bn-oi

  0
  2020-10-21T17:09:10+00:00

  Giải thích các bước giải:

   $\text{Bài 2:}$

  $\text{CM: $a(a-1)(a-2)\vdots6$}$

  $a^3-3a^2+2a$

  $=a(a^2-3a+2)$

  $=a(a^2-a-2a+2)$

  $=a[a(a-1)-2(a-1)]$

  $=a(a-1)(a-2)$

  $\text{Vì $a;(a-1)$ là 2 số nguyên liên tiếp nên $a(a-1)\vdots2$}$

  $\text{Vì $a;(a-1);(a-2)$ là 3 số nguyên liên tiếp nên $a(a-1)(a-2)\vdots3$}$

  $\text{Vì $a(a-1)(a-2)$ chia hết cho cả 2 và 3 nên $⇒a(a-1)(a-2)\vdots6$}$

  $\text{Vậy $a(a-1)(a-2)\vdots6$ (ĐPCM)}$

  $\text{Bài 3:}$

  $a)3x^2+9x-30$

  $=3(x^2+3x-10)$

  $=3(x^2+5x-2x-10)$

  $=3[x(x+5)-2(x+5)]$

  $=3(x+5)(x-2)$

  $b)15x^2+7x-2$

  $=15x^2+10x-3x-2$

  $=5x(3x+2)-(3x+2)$

  $=(5x-1)(3x+2)$

  $c)7x^2+50x+7$

  $=7x^2+49x+x+7$

  $=7x(x+7)+(x+7)$

  $=(7x+1)(x+7$

  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )