Giúp mk vs ạ Cảm ơn nhiều Tìm giá trị của M để hai đường thẳng y = 2x – m và y = (m + 1)x + m – 2 cùng cắt trục tung tại điểm có tung độ y =-1

Question

Giúp mk vs ạ
Cảm ơn nhiều
Tìm giá trị của M để hai đường thẳng y = 2x – m và
y = (m + 1)x + m – 2 cùng cắt trục tung tại điểm có tung độ y =-1

in progress 0
Khang Minh 8 months 2021-05-13T19:27:46+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-13T19:29:07+00:00

  Đáp án:

  $m = 1$

  Giải thích các bước giải:

  $(d_1): y = 2x – m$

  $(d_1)$ cắt trục tung tại $(0;-1)$

  $\Rightarrow – 1 = 2.0 – m $

  $\Leftrightarrow m = 1$

  $(d_2): y = (m+1)x + m – 2$

  $(d_2)$ cắt trục tung tại $(0;-1)$

  $\Rightarrow – 1 = (m+1).0 + m – 2$

  $\Leftrightarrow m = 1$

  Vậy $m = 1$

  0
  2021-05-13T19:29:26+00:00

  Thay tung độ = -1 vào phương trình y = 2x – m

  Ta được: -1 = 2x – m  ⇔ 2x =m – 1 ⇔ x = $\frac{m-1}{2}$ 
  ⇒ x = $\frac{m-1}{2}$  ; y = -1

  Thay x = $\frac{m-1}{2}$  ; y = -1 vào phương trình y = (m + 1)x + m – 2

  Ta được : -1 = (m + 1 ).($\frac{m-1}{2}$) + m – 2

    Xong bạn tính xong rồi sẽ ra được M nhóa


  CHÚC BẠN HỌC TỐT ^^

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )