giúp mk vớiiiiiiiiiiiiiii tìm x,y,z là 3 số nguyên dương. thỏa mãn 2(x+y+z)=xyz

Question

giúp mk vớiiiiiiiiiiiiiii
tìm x,y,z là 3 số nguyên dương. thỏa mãn 2(x+y+z)=xyz

0
Hưng Gia 2 years 2020-11-20T21:06:40+00:00 0 Answers 44 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )