Giúp mk với mk cần gấp !!!

Question

Giúp mk với mk cần gấp !!!
giup-mk-voi-mk-can-gap

in progress 0
MichaelMet 10 months 2021-04-27T08:13:09+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T08:14:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số công việc của hai người thợ làm chung trong 1 giờ : $\frac{1}{24}$ (công việc).

  Số công việc của người thợ thứ nhất làm trong 1 giờ : $\frac{1}{24}$ : (2 + 3) x 3 = $\frac{1}{40}$  (công việc).

  Số công việc của người thợ thứ hai làm trong 1 giờ : $\frac{1}{24}$ – $\frac{1}{40}$ = $\frac{1}{60}$ (công việc)

  Thời gian người thợ thứ nhất làm một mình xong công việc : 1 : $\frac{1}{40}$ =40 giờ

  Thời gian người thợ thứ hai làm một mình xong công việc : 1: $\frac{1}{60}$=60 giờ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )