Giúp mk với mk cảm ơn trước

Question

Giúp mk với mk cảm ơn trước
giup-mk-voi-mk-cam-on-truoc

in progress 0
Acacia 8 tháng 2020-10-17T22:44:17+00:00 1 Answers 75 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   Câu 1:

  a) (1/5)³x=-1/125

  ⇒1/125.x=-1.1/125

  ⇒     x     =-1

    Vậy x=-1

  b) |2x-3|=7

          2x-3=7⇒2x=10⇒x=5

  ⇒ và

         2x-3=-7⇒2x=-4⇒x=-2

   Vậy x=5 và x=-2

  Câu 2:

  a) 27^4 : 81²

      =(3³)^4 : (3^4)²

      =3^12 : 3^8

      =3^4

       =81

  b) (1/2)².4^12

       =1/4.4.4^11

       =4^11

       =4194304

  c) (-5)³.(-0,9)² / (1+1/2)^4.(-3+1/3)(-1)³

       =-125.0,81 / 1,5^4 . -10/3.-1

       =-101,25 / 16,875

      =-6

  Bạn ơi phần c 1+1/2 là hỗn số 1 và 1/2 nhé.

     XIN TLHN VÀ 5* NHÉ

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )