Giúp mk nha. ……….

Question

Giúp mk nha.
……….
giup-mk-nha

in progress 0
bonexptip 5 months 2021-05-05T02:43:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-05T02:44:51+00:00

  Đây nhé:

  Ta có  : f(0) = a.02 + b.0 + c = cZ

  f(1) = a.12 + b.1 + c = a + b + c Z

  Nên a + b Z

  f(2) = a.22 + b.2 + c = 4a + 2b + c Z

  mà 4a + 2b + c = 2a + 2a + 2b + c = 2a + 2(a+b) + c

  Nên 2a Z

  0
  2021-05-05T02:45:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  giup-mk-nha

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )