Giúp mk làm bài này với

Question

Giúp mk làm bài này với
giup-mk-lam-bai-nay-voi

in progress 0
Delwyn 12 months 2020-11-28T20:33:49+00:00 2 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T20:35:25+00:00

  Gọi số đó là abcde.

  Ta có: abcde . 9 = 6abcde

             abcde . 9 = 600000 + abcde

             abcde . 9 – abcde = 600000

             abcde . 8               = 600000

                  abcde               = 600000 : 8

                  abcde               = 75000.

  Vậy số cần tìm là 75000.

  Chúc học tốt!!!

   

  0
  2020-11-28T20:35:32+00:00

  Đáp án: 75000

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số phải tìm là : abcde

  → Số mới là : 6abcde

  Ta có : 

  → abcde x 9 = 6abcde

  → abcde x 9 = 600000 + abcde

  → abcde x 8 = 600000

  → abcde = 75000

  Vậy số phải tìm là : 75000

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )