Giúp mk làm 1 bài thơ 4 chữ về các bạn trong lớp với các tên sau đây Bảo An , Thế Anh , Tiến Anh , Ngân Hằng , Tú , Linh , Duy Huy , Anh Thư , Việt ,

Question

Giúp mk làm 1 bài thơ 4 chữ về các bạn trong lớp với các tên sau đây
Bảo An , Thế Anh , Tiến Anh , Ngân Hằng , Tú , Linh , Duy Huy , Anh Thư , Việt , Thảo , Lợi , Thắng , Ngô Minh
và 4 bạn tên Trang
Môi bạn có tên là một khổ nhà
4 bạn Trang cũng là một khổ

in progress 0
Ngọc Diệp 4 months 2021-05-21T19:59:51+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-21T20:01:29+00:00

  Nghe vẻ nghe vè

  Cái vè lớp học

  Thế Anh, Tiến Anh

  Học giỏi Tiếng Anh

  Cô bạn xinh xắn

  Tên là Bao An

  Có bạn cùng bàn

  Ngân Hằng lanh lợi

  Chơi cùng Linh, Tú

  Là bạn Anh Thư

  Cái tính hơi hư

  Là Duy Huy đó

  Việt, Thảo ,Lợi , Thắng

  Cờ đỏ lớp ta

  Bạn Ngô Minh là

  Học sinh gương mẫu

  Con cô con cậu

  Bốn bạn tên Trang

  Cất tiếng ca vang

  Là lớp tôi đó.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )