Giúp mk giải pt câu này vs

Question

Giúp mk giải pt câu này vs
giup-mk-giai-pt-cau-nay-vs

in progress 0
Sapo 1 year 2020-10-31T11:50:19+00:00 1 Answers 99 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T11:51:53+00:00

  Đáp án:

  Phương trình vô nghiệm

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \sqrt 2 \cos 2x + \sqrt 2 \sin x = \sqrt 3 \\
   \to \sqrt 2 \left( {1 – 2{{\sin }^2}x} \right) + \sqrt 2 \sin x = \sqrt 3 \\
   \to  – 2\sqrt 2 {\sin ^2}x + \sqrt 2 \sin x + \sqrt 2  – \sqrt 3  = 0\\
   \to 2\sqrt 2 {\sin ^2}x – \sqrt 2 \sin x – \sqrt 2  + \sqrt 3  = 0\\
  Đặt:\sin x = t\left( {t \in \left[ { – 1;1} \right]} \right)\\
  Pt \to 2\sqrt 2 {t^2} – \sqrt 2 t – \sqrt 2  + \sqrt 3  = 0\\
  Do:2\sqrt 2 {t^2} – \sqrt 2 t – \sqrt 2  + \sqrt 3  > 0\forall t \in \left[ { – 1;1} \right]
  \end{array}\)

  ⇒ Phương trình vô nghiệm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )