giúp mk giải nha …

Question

giúp mk giải nha …
giup-mk-giai-nha

in progress 0
Cherry 1 year 2020-11-28T10:08:30+00:00 1 Answers 44 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T10:10:18+00:00

  |$\frac{2}{3}$ + x |-$\frac{1}{4}$ =$\frac{5}{2}$ 

  |$\frac{2}{3}$ + x |         =$\frac{5}{2}$ +$\frac{1}{4}$

  |$\frac{2}{3}$ + x |         =$\frac{11}{4}$ 

   \(\left[ \begin{array}{l}x= \frac{11}{4}-\frac{2}{3}      \\x=\frac{-11}{4}-\frac{2}{3}\end{array} \right.\) 

   \(\left[ \begin{array}{l}x=\frac{25}{12}\\x=\frac{-41}{12}\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )