Giúp mk câu 7 vs ạ mk cảm ơn trc

Question

Giúp mk câu 7 vs ạ mk cảm ơn trc
giup-mk-cau-7-vs-a-mk-cam-on-trc

0
Philomena 1 year 2020-11-29T04:10:27+00:00 0 Answers 12 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )