Giúp mk cách làm chi tiết nha !Cảm ơn !!

Question

Giúp mk cách làm chi tiết nha !Cảm ơn !!
giup-mk-cach-lam-chi-tiet-nha-cam-on

0
Khang Minh 1 year 2020-11-27T04:15:18+00:00 0 Answers 27 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )