Giúp mk bài hính với.Làm ơn. Vẽ cả hình luôn vs ạ

Question

Giúp mk bài hính với.Làm ơn. Vẽ cả hình luôn vs ạ
giup-mk-bai-hinh-voi-lam-on-ve-ca-hinh-luon-vs-a

in progress 0
Adela 9 months 2021-04-20T20:11:03+00:00 1 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T20:12:06+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Ta có $AB\perp AC, HP\perp AC, HQ\perp AB$

  $\to APHQ$ là hình chữ nhật

  b.Xét $\Delta AHB, \Delta ABC$ có:

  Chung $\hat B$

  $\widehat{AHB}=\widehat{BAC}(=90^o)$

  $\to \Delta AHB\sim\Delta CAB(g.g)$

  Xét $\Delta APQ, \Delta ABC$ có:

  Chung $\hat A$

  $\widehat{APQ}=\widehat{AHQ}=90^o-\widehat{QHB}=\widehat{QBH}=\widehat{ABC}$

  $\to \Delta APQ\sim\Delta ABC(g.g)$

  $\to \dfrac{AP}{AB}=\dfrac{AQ}{AC}$

  $\to AP.AC=AQ.AB$

  c.Gọi $AD\perp PQ=E, D\in CB$

  $\to \widehat{DAC}=\widehat{EAP}=90^o-\widehat{APE}=90^o-\widehat{APQ}=\widehat{AQP}=\widehat{AHP}=90^o-\widehat{PHC}=\widehat{PCH}=\widehat{ACD}$

  $\to \Delta ADC$ cân tại $D\to DA=DC$

  Mặt khác $90^o-\widehat{DAC}=90^o-\widehat{DCA}$

  $\to \widehat{DAB}=\widehat{DBA}$

  $\to \Delta DAB$ cân tại $D\to DA=DB$

  $\to DB=DC$

  $\to D$ là trung điểm $BC$

  $\to$Đường thẳng đi qua $A$ và vuông góc $PQ$ đi qua trung điểm $BC$

  giup-mk-bai-hinh-voi-lam-on-ve-ca-hinh-luon-vs-a

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )