Giúp mình vs,đi mà àaaAa

Question

Giúp mình vs,đi mà àaaAa
giup-minh-vs-di-ma-aaaaa

in progress 0
Verity 9 months 2020-10-31T19:56:59+00:00 2 Answers 50 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T19:58:15+00:00

  #The best of team

  xin ctlhn :3

  học tốt UwU

  Đáp án:

  {145-[130-(246-236)]-2}.5

  = { 145-[130-10]-2}.5

  = { 145-120-2}.5

  = { 25 – 2 }.5

  = 23.5

  =115

  0
  2020-10-31T19:58:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

      { 145 – [ 130 – (246-236) ] -2 }. 5

  = { 145 – [ 130 –   10 ] – 2 }. 5

  = { 145 –  20 – 2 }. 5

  = 123.5

  = 615

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )