Giúp mình vs ạ,mình đg cần gấp

Question

Giúp mình vs ạ,mình đg cần gấp
giup-minh-vs-a-minh-dg-can-gap

in progress 0
Sigridomena 1 year 2020-11-04T10:00:25+00:00 2 Answers 74 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T10:02:11+00:00

  Đáp án:

  Bài này bạn áp dụng hằng đẳng thức : ` a^2 – b^2 = (a-b)(a+b)` nhé !!!!

  *****

  ` (2x-3y +1)^2 – (x+3y-1)^2` 

  ` = [ (2x-3y+1) – (x+3y-1) ] * [ (2x-3y+1) + (x+3y-1)]`

  ` = ( 2x – 3y +1 – x -3y +1 ) * (2x – 3y + 1 + x+3y -1 )`

  ` = ( x -6y +2)*3x`

  ` = 3x(x-6y+2)`

  0
  2020-11-04T10:02:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   [(2x-3y+1)-(x+3y-1)][(2x-3y+1)+(x+3y-1)] 

  =(2x+3y+1-x-3y+1)(2x-3y+1+x+3y-1)

  =(x+2)3x

  =3x mũ 2 + 6x

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )