Giúp mình vs ạ!!!!!!!!

Question

Giúp mình vs ạ!!!!!!!!
giup-minh-vs-a

in progress 0
Dâu 8 tháng 2020-11-02T13:06:46+00:00 2 Answers 56 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  giup-minh-vs-a

 2. Đáp án:

   `\sqrt{15 – 6\sqrt{6}} + \sqrt{35 – 12\sqrt{6}}`

  `= \sqrt{9 – 6\sqrt{6} + 6} + \sqrt{27 – 12\sqrt{6} + 8}`

  `= \sqrt{3^2 – 2.3.\sqrt{6} + \sqrt{6}^2} + \sqrt{(3.\sqrt{3})^2 – 2.3.\sqrt{3}.2.\sqrt{2} + (2.\sqrt{2})^2}`

  `= \sqrt{(3 – \sqrt{6})^2} + \sqrt{(3.\sqrt{3} – 2.\sqrt{2})^2}`

  `= |3 – \sqrt{6}| + |3.\sqrt{3} – 2.\sqrt{2}|`

  `= 3 – \sqrt{6} + 3.\sqrt{3} – 2.\sqrt{2}`

  Giải thích các bước giải:“

   

Leave an answer