giúp minh vơis ạ Bài ếch ngồi đáy giếng , nhân vật kiểu như thế nào

Question

giúp minh vơis ạ
Bài ếch ngồi đáy giếng , nhân vật kiểu như thế nào

in progress 0
Thành Đạt 4 weeks 2021-07-10T04:52:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T04:53:24+00:00

  Bài ếch ngồi đáy giếng , nhân vật ếch không thông minh mà kiểu hiểu biết nông cạn nhưng lại huênh hoang, kiêu ngạo.

                             NOCOPY

                      XIN HAY NHẤT

                       CHÚC HỌC TỐT

  pht2k8

  0
  2021-07-10T04:53:39+00:00

  Bài Ếch ngồi đáy giếng, nhân vật hiểu biết cạn hẹp mà lại huênh hoang . Khuyên mọi người ko nên chủ quan , kiêu ngạo mà phải luôn mở rộng tầm hiểu biết

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )