Giúp mình với.

Question

Giúp mình với.
giup-minh-voi

in progress 0
Kiệt Gia 9 months 2021-04-24T18:58:19+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T18:59:20+00:00

  *Lời giải :

  Số tiền cuối năm lãi được :

  `50` `100` `900 – 50` `000` `000 = 100` `900` đồng

  Số tiền lãi xuất tiết kiệm 1 năm là :

  `100` `900 : 50` `000` `000 . 100% = 0,2018%`

   

  0
  2021-04-24T18:59:39+00:00

  Số tiền lãi là :

     50 100 900  – 50 000 000 = 100 900 (đồng)

  Số tiền lãi 1năm chiếm số phần trăm số tiền gốc là:

      100 900 : 50 000 000 .100 = 0,2018 %

         đáp số : 0,2018 %

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )