Giúp mình với nhé! Mình cảm ơn nhiều. Nhanh nha, mình đang cần gấp.

Question

Giúp mình với nhé! Mình cảm ơn nhiều.
Nhanh nha, mình đang cần gấp.
giup-minh-voi-nhe-minh-cam-on-nhieu-nhanh-nha-minh-dang-can-gap

in progress 0
Hưng Khoa 1 year 2020-11-16T05:31:20+00:00 1 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T05:32:28+00:00

  Đáp án:

  a/ $x=-\dfrac{1}{6}$

  b/ $x=\dfrac{3}{5}$

  Giải thích các bước giải:

  a/ $2x(x^2-3)+2x^3-1=4x^2(x-3)+12x^2$

  $⇔ 2x^3-6x+2x^3-1-4x^3+12x^2-12x^2=0$

  $⇔ -6x-1=0$

  $⇔ x=-\dfrac{1}{6}$

  b/ $(x-1)(x+1)-(x-3)(x+3)-5(x+1)=0$

  $⇔ x^2-1-(x^2-9)-5x-5=0$

  $⇔ x^2-1-x^2+9-5x-5=0$

  $⇔ -5x+3=0$

  $⇔ x=\dfrac{3}{5}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )