giúp mình với nha nha

Question

giúp mình với nha nha
giup-minh-voi-nha-nha

in progress 0
Verity 9 months 2021-04-24T14:59:03+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T15:00:03+00:00

  Đáp án:

  xin hay nhất

  Giải thích các bước giải:

  bài 3 :

  a) 7,02 – 3,8 – 2,02

  = 7,02 – 2,02 – 3,8

  = 5 – 3,8

  = 1,2

  b) 48,7 – 12,01 – 7,99

  = 48,7 – ( 12,01 + 7,99 )

  = 48,7 – 20

  = 28,7

  c) ( 8,27 + 7,16 + 9,33 ) – ( 7,27 + 6,16 + 8,33 )

  = ( 8,27 – 7,27 ) + ( 7,16 – 6,16 ) + ( 9,33 – 8,33 )

  = 1 + 1 + 1

  = 3

  0
  2021-04-24T15:00:06+00:00

  Đáp án:

   `a)` `1,2`

  `b)` `28,7`

  `c)` `3`

  Giải thích các bước giải:

   `a)` `7,02-3,8-2,02`

  `=(7,02-2,02)-3,8`

  `=5-3,8`

  `=1,2`

  ———–

  `b)` `48,7-12,01-7,99`

  `=48,7-(12,01+7,99)`

  `=48,7-20`

  `=28,7`

  ————

  `c)` `(8,27+7,16+9,33)-(7,27+6,16+8,33)`

  `=8,27+7,16+9,33-7,27-6,16-8,33`

  `=(8,27-7,27)+(7,16-6,16)+(9,33-8,33)`

  `=1+1+1`

  `=3`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )