Giúp mình với mn 1) x/y = 7/3 và 5x-2y=87 2) x/2=y/3 và x.y =24 3) x+4/7+y = 4/7 và x+y =22

Question

Giúp mình với mn
1) x/y = 7/3 và 5x-2y=87
2) x/2=y/3 và x.y =24
3) x+4/7+y = 4/7 và x+y =22

in progress 0
Ben Gia 8 tháng 2020-10-18T00:13:49+00:00 2 Answers 86 views 0

Answers ( )

 1. a) $\frac{x}{y}$ = $\frac{7}{3}$ 

  ⇔ 3x – 7y = 0 (1)

      5x – 2y = 87 (2)

  Lấy (2).3 và (1).5 rồi lấy (1) – (2) ta có hệ:

  15x – 35y = 0

  15 x – 6y = 261

  ⇔  -29y = -261

  ⇒ y = 9 ⇒x = $\frac{7}{3}$ y = 21

  Cách bấm máy nhanh :MODE 5 1 nhập theo trình tự ax + by = c hệ phương trình

  b) Sử dụng phương pháp thế thay x=24y vào 

  c) Chuyển vế sang ta có: x + y=0 và x + y =22

  ⇒ hệ phtrinh vô nghiệm

      

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Mình gửi trước câu 1-2 

  giup-minh-voi-mn-1-y-7-3-va-5-2y-87-2-2-y-3-va-y-24-3-4-7-y-4-7-va-y-22

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )