giúp mình với mình vote 5* nhé . chi tiết nhe! 1 số được viết bằng 2003 chữ số 7 . hỏi phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị để được 1 số

Question

giúp mình với mình vote 5* nhé . chi tiết nhe!
1 số được viết bằng 2003 chữ số 7 . hỏi phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị để được 1 số chia hết cho 35.

in progress 0
Thái Dương 12 months 2021-01-30T06:04:57+00:00 3 Answers 44 views 0

Answers ( )

  1
  2021-01-30T06:06:50+00:00

  Đáp án:một số chia hết cho 35 khi nó chia hết cho 5 và 7

  1 số được viết bằng 2003 chữ số 7 thì chắc chắn nó sẽ chia hết cho 7 nên mình sẽ cộng dần dần với 7 cho đến khi ra một só có hàng đơn vị là 5 hoặc 0 là đc theo mk là cộng với 63 bạn nhé

   

  Giải thích các bước giải:

   

  1
  2021-01-30T06:06:52+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: Số gồm 2003 chữ số: 7 = 7x (2003 chữ số 1)
  Để số đó chia hết cho 35 tức chia hết cho 7 và 5 thì (2006 chữ số 1) phải là số chia hết cho 5.
  Vậy số đó phải thêm: 4 x 7  = 28 (đơn vị)
  Và số mới sẽ có dạng sau: 777…….777805
  Đáp số: 28 đơn vị

  0
  2021-01-30T06:07:05+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo mot so duoc viet bang 2003 chu so 7 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )