Giúp mình với,mình đang cần gấp Ai làm nhanh và đúng nhất mình sẽ tặng cho 5* 1 lời cảm ơn và 20 điểm

Question

Giúp mình với,mình đang cần gấp
Ai làm nhanh và đúng nhất mình sẽ tặng cho 5* 1 lời cảm ơn và 20 điểm
giup-minh-voi-minh-dang-can-gap-ai-lam-nhanh-va-dung-nhat-minh-se-tang-cho-5-1-loi-cam-on-va-20

0
Amity 1 year 2020-11-10T09:56:07+00:00 0 Answers 29 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )