giúp mình với mình đang cần gấp

Question

giúp mình với mình đang cần gấp

giup-minh-voi-minh-dang-can-gap

in progress 0
Verity 8 tháng 2020-10-13T13:09:42+00:00 2 Answers 70 views 0

Answers ( )

 1. Bạn tham khảo :

  Vì $n \vdots 9$

  ⇒ $7a8 +5b4 \vdots 9$

  ⇒ $7+a+8+5+b+4 \vdots 9$

  ⇒ $24+a+b \vdots 9$

  ⇒ $a+b =3$

  Biết :

  $a+b = 3$

  $a-b = 6$

  ⇒ $a= (3+6) :2 = \dfrac{9}{2}$

  ⇒ $b = 3 – \dfrac{9}{2} = \dfrac{-3}{2}$

  Vậy không có điều kiện nào thỏa mãn để tìm được $a;b$ 

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: $0≤a,b≤9$ và $a-b=6$

  $⇒b≤3$

  $⇒a-b=9-3=8-2=7-1=6-0$

  Nếu $a-b=9-3$

  $⇒\overline{7a8}+\overline{5b4}=798+534=1332$ $\vdots$ $9$ (TM)

  Nếu $a-b=8-2$

  $⇒\overline{7a8}+\overline{5b4}=788+524=1312$ không chia hết cho $9$ (KTM)

  Nếu $a-b=7-1$

  $⇒\overline{7a8}+\overline{5b4}=778+514=1292$ không chia hết cho $9$ (KTM)

  Nếu $a-b=6-0$

  $⇒\overline{7a8}+\overline{5b4}=768+504=1272$ không chia hết cho $9$ (KTM)

  Vậy $a=9;b=3$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )