Giúp mình với mình cần gấp ạ

Question

Giúp mình với mình cần gấp ạ
giup-minh-voi-minh-can-gap-a

in progress 0
Calantha 1 tháng 2021-05-15T16:55:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

 1. `( 1/2021 + 1/2022 + 1/2023 ) . ( 1/3 – 1/4 – 1/12 )`

  `= ( 1/2021 + 1/2022 + 1/2023 ) . ( 1/12 – 1/12 )`

  `= ( 1/2021 + 1/2022 + 1/2023 ) . 0`

  `= 0`

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ($\frac{1}{2021}$ + $\frac{1}{2022}$+ $\frac{1}{2023}$).($\frac{1}{3}$ -$\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{12}$ )

  = ( $\frac{1}{2021}$ + $\frac{1}{2022}$+ $\frac{1}{2023}$).( $\frac{4}{12}$ -$\frac{3}{12}$- $\frac{1}{12}$ )
  =( $\frac{1}{2021}$+ $\frac{1}{2022}$+$\frac{1}{2023}$ ) . 0=0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )