giúp mình với mình cảm ơn

Question

giúp mình với
mình cảm ơn
giup-minh-voi-minh-cam-on

in progress 0
Thái Dương 9 months 2021-04-27T09:35:37+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T09:36:57+00:00

  $\text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}$

  `\text{Vì nửa chu vi = tổng chiều dài và rộng}`

  `\text{Nên tổng chiều dài và rộng = 125m}`

  `\text{Ta có sơ đồ :}`

  `\text{Chiều rộng : |—–|—–|     ( Tổng : 125m)}`

  `\text{Chiều dài    : |—–|—–|—–|}`

  `\text{Tổng số phần bằng nhau là :}`

            `2+3=5(phần)`

  `\text{Giá trị 1 phần là :}`

            `125:5=25`

  `\text{Chiều rộng là :}`

            `25xx2=50(m)`

  `\text{Chiều dài là :}`

            `25xx3=75(m)`

  `\text{Diện tích là :}`

            `75xx50=3750(m^2)`

            `\text{Đáp số : 3750m²}`

   

  0
  2021-04-27T09:37:00+00:00

  $FBoy24$

  Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

     `125:5×3=75(m)`

   Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

     `125-75=50(m)`

   Diện tích hình chữ nhật đó là:

     `75×50=3750(m^2)`

            Đáp số: `3750m^2`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )