Giúp mình với Mik đang cần gấp Mik cảm ơn

Question

Giúp mình với
Mik đang cần gấp
Mik cảm ơn
giup-minh-voi-mik-dang-can-gap-mik-cam-on

in progress 0
Hưng Gia 8 tháng 2020-11-01T16:45:48+00:00 1 Answers 53 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  A = 1 + 3 + {3^2} + {3^3} + {3^4} + … + {3^{50}}\\
   = 1 + \left( {3 + {3^2}} \right) + \left( {{3^3} + {3^4}} \right) + … + \left( {{3^{49}} + {3^{50}}} \right)\\
   = 1 + 3.\left( {1 + 3} \right) + {3^3}\left( {1 + 3} \right) + … + {3^{49}}\left( {1 + 3} \right)\\
   = 1 + 3.4 + {3^3}.4 + … + {3^{49}}.4\\
   = 1 + \left( {3 + {3^3} + … + {3^{49}}} \right).4\\
  Do:\left( {3 + {3^3} + … + {3^{49}}} \right).4 \vdots 4\\
   \Rightarrow 1 + \left( {3 + {3^3} + … + {3^{49}}} \right).4\,chia\,4\,\text{dư}\,1
  \end{array}$

  Vậy A chia cho 4 dư 1.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )