Giúp mình với đi mà ????????????????????

Question

Giúp mình với đi mà ????????????????????
giup-minh-voi-di-ma

in progress 0
King 8 tháng 2020-10-31T18:32:19+00:00 1 Answers 64 views 0

Answers ( )

  1. `{145-[130-(246-236)]-2}.5`

    `= {145-[130-246+236]-2}.5`

    `= {145-120-2}.5`

    `= 23.5`

    `= 115`

Leave an answer