giúp mình với các bạn

Question

giúp mình với các bạn

giup-minh-voi-cac-ban

in progress 0
niczorrrr 1 year 2020-10-18T15:30:01+00:00 3 Answers 80 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T15:31:56+00:00

  Bài 1: a, 4/9

             b,5/9 

              c,4/5

              d,1/5

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-10-18T15:32:00+00:00

  Bài 1:

  $\frac{4}{9}$              $\frac{5}{9}$ 

  $\frac{4}{5}$              $\frac{1}{5}$ 

  Bài 2:

  2 : 5 = $\frac{2}{5}$ 

  2 : 3 = $\frac{2}{3}$ 

  15 : 8 = $\frac{15}{8}$ 

  11 : 8 = $\frac{11}{8}$ 

  7 : 1 = $\frac{7}{1}$ 

  6 : 7 = $\frac{6}{7}$ 

  3 : 7 = $\frac{3}{7}$ 

  7 : 8 = $\frac{7}{8}$ 

  4 : 9 = $\frac{4}{9}$ 

  4 : 3 = $\frac{4}{3}$ 

  12 : 3 = $\frac{4}{1}$ 

  16 : 4 = $\frac{4}{1}$ 

  Bài 3:

  $\frac{26}{13}$ = 26 : 13 = 2

  $\frac{301}{7}$ = 301 : 7 = 43

  $\frac{299}{23}$ = 299 : 23 = 13

  $\frac{861}{41}$ = 861 : 41 = 21

  $\frac{257}{31}$ = 257 : 31 = 8,290322581

  $\frac{936}{36}$ = 936 : 36 = 26

  $\frac{36}{12}$ = 36 : 12 = 3

  $\frac{495}{45}$ = 495 : 45 = 11

  Bài 4:

  3 = $\frac{3}{1}$ 

  34 = $\frac{34}{1}$ 

  13 = $\frac{13}{1}$ 

  25 = $\frac{25}{1}$ 

  387 = $\frac{387}{1}$ 

  100 = $\frac{100}{1}$ 

  0 = $\frac{0}{1}$ 

  456 = $\frac{456}{1}$ 

  57 = $\frac{57}{1}$ 

  32 = $\frac{32}{1}$ 

  Bài 5:

  $\frac{2}{5}$ < 1

  $\frac{7}{5}$ > 1

  $\frac{5}{3}$ > 1

  $\frac{42}{36}$ > 1

  $\frac{13}{45}$ < 1

  $\frac{4}{6}$ < 1

  $\frac{13}{13}$ = 1

  $\frac{75}{23}$ > 1

  $\frac{24}{37}$ < 1

  Bài 6:

  $\frac{35}{75}$ = $\frac{35:5}{75:5}$ = $\frac{7}{15}$ 

  $\frac{45}{50}$ = $\frac{45:5}{50:5}$ = $\frac{9}{10}$ 

  $\frac{64}{124}$ = $\frac{64:4}{124:4}$ = $\frac{16}{31}$ 

  $\frac{27}{51}$ = $\frac{27:3}{51:3}$ = $\frac{9}{17}$ 

  $\frac{13}{26}$ = $\frac{13:13}{26:13}$ = $\frac{1}{2}$ 

  $\frac{12}{36}$ = $\frac{12:12}{36:12}$ = $\frac{1}{3}$ 

  $\frac{25}{100}$ = $\frac{25:25}{100:25}$ = $\frac{1}{4}$ 

  $\frac{72}{405}$ = $\frac{72:9}{405:9}$ = $\frac{8}{45}$ 

  $\frac{24}{84}$ = $\frac{24:12}{84:12}$ = $\frac{2}{7}$ 

  $\frac{15}{45}$ = $\frac{15:15}{45:15}$ = $\frac{1}{3}$ 

  0
  2020-10-18T15:32:08+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bai tap ve phan so các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )