Giúp mình với các bạn ơi

Question

Giúp mình với các bạn ơi
giup-minh-voi-cac-ban-oi

in progress 0
Edana Edana 2 tháng 2021-04-15T18:46:29+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   $↓$

  Giải thích các bước giải:

   Số cây khối 7 trồng được là:

      `48 : 3 = 16 (cây)`

  Số cây khối `8` trồng được là:

     `(48 – 16) × 5/8 = 20 (cây)`

  Số cây khối 6 trồng được là:

      $48 – (16 + 20) = 12 (cây)$

          Đ/S:…

 2. Khối 7 trồng được số cây là:

  `48:3=16` (cây)

  Khối 8 trồng được số cây là:

  `(48-16)xx5/8=20` (cây)

  Khối 6 trồng được số cây là:

  `48-16-20=12` (cây)

   Vậy: Khối 7 trồng được: `16` cây

          Khối 8 trồng được: `20` cây

          Khối 6 trồng được: `12` cây

   

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )