giúp mình với ạaa nhớ vẽ hình ạaa :3

Question

giúp mình với ạaa
nhớ vẽ hình ạaa
:3
giup-minh-voi-aaa-nho-ve-hinh-aaa-3

in progress 0
Nguyệt Ánh 2 tháng 2021-05-05T09:05:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

 1. $\text{ Vì SA⊥(ABC) (gt)→ SA⊥BC}$ ( đường vuông góc với mặt sẽ vuông góc với mọi đường nằm trong mặt)

  $\text{ Góc giữa (SBC) và (ABC) là $\widehat{SBA}$}$

  $Tan\widehat{SBA}=\dfrac{SA}{AB}=\dfrac{a\sqrt{3}}{a}=\sqrt{3}$

  $→\widehat{SBA}=60⁰$

  $→B$

  giup-minh-voi-aaa-nho-ve-hinh-aaa-3

 2. Bạn xem hình

  giup-minh-voi-aaa-nho-ve-hinh-aaa-3

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )