Giúp mình với ạ!!! Thankssssss

Question

Giúp mình với ạ!!!
Thankssssss
giup-minh-voi-a-thankssssss

in progress 0
Calantha 1 year 2020-11-16T04:59:36+00:00 1 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T05:01:24+00:00

  `a)`

  `T_{vec{v}} (M) = M’ (2 + 3; – 4 + 0)`

  `=> M’ (5; -4)`

  `b)` 

  Vì `T_{vec{v}} (Δ) = Δ’`

  `=> Δ’` có dạng: `-2x + 3y + c = 0`

  Lấy điểm `A (1; 0) ∈ Δ`

  `=> T_{vec{v}} (A) = A’ (1 + 2; -4 + 0)`

  `=> A’ = (3; -4)`

  `=> A’ ∈ Δ’`

  `=> (-2).3 + 3.(-4) + c = 0`

  `<=> c = 18`

  `=> Δ’: -2x + 3y + 18 = 0`

  `c)` Ta có

  `(C)` \(\left\{ \begin{array}{l}I(2; -3)\\R = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 1} = \sqrt{14}\end{array} \right.\)

  Gọi `T_{vec{v}} (I) = I’`

  `=> I’ (2 + 2; -4 + 3) = (4; -1)`

  `=> (C’)` có: \(\left\{ \begin{array}{l}I(4; -1)\\R = \sqrt{14}\end{array} \right.\)

  `=> (C’): (x – 4)² + (y + 1)² = 14`

  `d)` 

  Ta có:

  `T_{vec{v}} (A) = A’`

  `=> A (- 1 – 2; 8 + 4) = (-3; 12)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )