giúp mình với ạ.mình đang cần gấp,8 giờ hết hạn nha

Question

giúp mình với ạ.mình đang cần gấp,8 giờ hết hạn nha
giup-minh-voi-a-minh-dang-can-gap-8-gio-het-han-nha

in progress 0
Nho 8 tháng 2020-10-15T09:39:01+00:00 1 Answers 76 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   2) B=-1

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  1)M = 2\sqrt 3  – 4\sqrt 3  =  – 2\sqrt 3 \\
  N = \sqrt 2  – 1 + 2\sqrt 2  – 3\sqrt 2  =  – 1\\
  P = \sqrt {5 – 2.\sqrt 5 .1 + 1}  – \dfrac{4}{{\sqrt 5 }} + \dfrac{2}{{\sqrt 5 }}\\
   = \sqrt {{{\left( {\sqrt 5  – 1} \right)}^2}}  – \dfrac{4}{{\sqrt 5 }} + \dfrac{2}{{\sqrt 5 }}\\
   = \sqrt 5  – 1 – \dfrac{2}{{\sqrt 5 }} = \dfrac{{3\sqrt 5 }}{5} – 1\\
  2)A = \sqrt 3  – \dfrac{{2\left( {\sqrt 3  + 1} \right)}}{{3 – 1}}\\
   = \sqrt 3  – \dfrac{{2\sqrt 3  + 2}}{2}\\
   = \sqrt 3  – \sqrt 3  – 1 =  – 1\\
  B = \dfrac{{\sqrt 5 \left( {\sqrt 2  – \sqrt 5 } \right)}}{{\sqrt 2  – \sqrt 5 }} – \dfrac{{4\left( {\sqrt 5  + 1} \right)}}{{5 – 1}}\\
   = \sqrt 5  – \dfrac{{4\left( {\sqrt 5  + 1} \right)}}{4}\\
   = \sqrt 5  – \sqrt 5  – 1 =  – 1
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )