giúp mình với ạ, mình cám ơn nhiều

Question

giúp mình với ạ, mình cám ơn nhiều
giup-minh-voi-a-minh-cam-on-nhieu

in progress 0
Hưng Gia 1 year 2020-11-21T01:03:32+00:00 2 Answers 52 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T01:05:14+00:00

  Bài 1:

  `(-∞; 3) ∩ (-2; +∞) = (-2; 3)`

  `[-1; 5) ∪ (3; 7) = [-1; 7)`

  `[-2; 2] ∩ [1; 3) = [1; 2]`

  `(-2; 3)` \ `[0; 5) = (-2; 0)`

  Bài 2:

  `(0; 5) ∩ (-2; 3) = (0; 3)`

  `(-∞; 3] ∩ (-2; 5) = (-2; 3]`

  `(1; 9)` \ `(3; 5) = (1; 3) ∪ (5; 9)`

  `(-∞; 1)` \ `[-7; 1) = (-∞; 7)`

  0
  2020-11-21T01:05:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a,  ( -2,3)

  b,   [-1,7)

  c,  [ 1,2]

  d,  (-2,0 )

    

  2,

  a,  (0,3 )

  b,  ( -2,3]

  c,  ( 1,3]∪[5,9)

  d, (-∞,-7)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )