Giúp mình với ạ hứa vote

Question

Giúp mình với ạ hứa vote
giup-minh-voi-a-hua-vote

in progress 0
Diễm Kiều 2 years 2021-05-07T07:40:57+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T07:41:57+00:00

  `A=1/56+1/72+1/90+1/110+1/132+1/156+1/182+1/210+1/240`

  `A=1/7.8+1/8.9+1/9.10+1/10.11+1/11.12+1/12.13+1/13.14+1/14.15+1/15.16`

  `A=1/7-1/8+1/8-1/9+1/9-1/10+1/10-1/11+1/11-1/12+1/12-1/13+1/13-1/14+1/14-1/15+1/15-1/16`

  `A=1/7-1/16`

  `A=9/112`

  0
  2021-05-07T07:42:30+00:00

  *Cách làm

  – Để ý ở mẫu đều có thể tách thành từng phép nhân

  – Tách rồi, áp dụng t/c

  `1/(n (n + 1) )= 1/n – 1/(n + 1)`

  – Tính

  *Lời giải :

  `A = 1/56 + 1/72 + 1/90 + 1/110 + 1/132 + 1/156 + 1/182 + 1/210 + 2/240`

  `-> A = 1/(7 . 8) + 1/(8 . 9) + 1/(9 . 10) + 1/(10 . 11) + 1/(11 . 12) + 1/(12 . 13) + 1/(13 . 14) + 1/(14 . 15) + 1/(15 . 16)`

  `-> A = 1/7 – 1/8 + 1/8 – 1/9 + 1/9 – 1/10 + 1/10 – 1/11 + 1/11 – 1/12 + 1/12 – 1/13 + 1/13 – 1/14 + 1/14 – 1/15 + 1/15 – 1/16`

  `-> A = 1/7 + (- 1/8 + 1/8 – 1/9 + 1/9 – 1/10 + 1/10 – 1/11 + 1/11 – 1/12 + 1/12 – 1/13 + 1/13 – 1/14 + 1/14 – 1/15 + 1/15) – 1/16`

  `-> A = 1/7 – 1/16`

  `-> A = 9/112`

  Vậy `A = 9/112`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )