Giúp mình với ạ dạ sẽ vote 5 sao❤

Question

Giúp mình với ạ dạ sẽ vote 5 sao❤
giup-minh-voi-a-da-se-vote-5-sao

in progress 0
Bình An 6 months 2021-03-25T15:07:28+00:00 3 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-25T15:09:21+00:00

  1.Cú pháp khai báo biến mảng

  var <biến mảng>: array[<giá trị đầu>…<giá trị cuối>] of <kiểu dữ liệu>;

  2.

  a) C: array[1..9] of integer;

  b) E: array[1..15] of real;

  c) D,F: array[1..20] of integer;

  0
  2021-03-25T15:09:23+00:00

  1/ Cú pháp khai báo mảng

  – Có 2 cách khai báo mảng:
  Cách 1:
  VAR <Tên biến>:array[<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu>; (Nên dùng Cách 1 hơn)

  Cách 2:

  Type    <Kiểu mảng> = ARRAY [<chỉ số đầu>..chỉ số cuối] of <kiểu dữ liệu>;

  Var      <Biến mảng>:<Kiểu mảng>;

  2/

  a/C:array[1..9] of longint;

  b/E:array[1..15] of real;

  c/

  D:array[1..20] of integer;

  F:array[1..20] of integer;

  0
  2021-03-25T15:09:36+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo khai bao mang các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )