Giúp mình với ạ Cảm ơn M n trước ạ !

Question

Giúp mình với ạ
Cảm ơn M n trước ạ !
giup-minh-voi-a-cam-on-m-n-truoc-a

in progress 0
Verity 1 year 2020-10-31T12:09:10+00:00 1 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T12:10:53+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  b){\cos ^2}x – 3\sin x – 3 = 0\\
   \Rightarrow 1 – {\sin ^2}x – 3\sin x – 3 = 0\\
   \Rightarrow {\sin ^2}x + 3\sin x + 2 = 0\\
   \Rightarrow \left( {\sin x + 1} \right)\left( {\sin x + 2} \right) = 0\\
   \Rightarrow \sin x =  – 1\\
   \Rightarrow x =  – \dfrac{\pi }{2} + k2\pi \\
  Vay\,x =  – \dfrac{\pi }{2} + k2\pi \\
  c)\cos 2x + 4\cos x – 5 = 0\\
   \Rightarrow 2{\cos ^2}x – 1 + 4\cos x – 5 = 0\\
   \Rightarrow 2{\cos ^2}x + 4\cos x – 6 = 0\\
   \Rightarrow {\cos ^2}x + 2\cos x – 3 = 0\\
   \Rightarrow \left( {\cos x – 1} \right)\left( {\cos x + 3} \right) = 0\\
   \Rightarrow \cos x = 1\\
   \Rightarrow x = \dfrac{\pi }{2} + k2\pi \\
  Vay\,x = \dfrac{\pi }{2} + k2\pi \\
  d)\cos 2x – \sin x – 1 = 0\\
   \Rightarrow 1 – 2{\sin ^2}x – \sin x – 1 = 0\\
   \Rightarrow 2{\sin ^2}x + \sin x = 0\\
   \Rightarrow \sin x\left( {2\sin x + 1} \right) = 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sin x = 0\\
  \sin x =  – \dfrac{1}{2}
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = k\pi \\
  x = \dfrac{{ – \pi }}{6} + k2\pi \\
  x = \dfrac{{7\pi }}{6} + k2\pi 
  \end{array} \right.\\
  e)2\tan x – 2\cot x – 3 = 0\\
   \Rightarrow 2\tan x – \dfrac{2}{{\tan x}} – 3 = 0\\
   \Rightarrow 2{\tan ^2}x – 3\tan x – 2 = 0\\
   \Rightarrow \left( {2\tan x + 1} \right)\left( {\tan x – 2} \right) = 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \tan x =  – \dfrac{1}{2}\\
  \tan x = 2
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \arctan \left( { – \dfrac{1}{2}} \right) + k\pi \\
  x = \arctan 2 + k\pi 
  \end{array} \right.
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )