Giúp mình với ạ ????????????????

Question

Giúp mình với ạ ????????????????
giup-minh-voi-a

in progress 0
Gerda 9 months 2020-10-30T09:08:07+00:00 1 Answers 49 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T09:09:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải

  A,  5×5^x=5^3

  <=>5^x = 25 

  => x = 2

  B,  <=> 7^x ×7 ÷ 7 = 49

  <=> 7^x = 49

  => x = 2

  C,  <=>2 x^5 = 2

  <=>x^5 = 1

  => x= 1

  D,  <=>625= 5^x × 5^2

  <=>25= 5^X 

  =>x= 2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )