Giúp mình với !!!!!!!!!!!!!!

Question

Giúp mình với !!!!!!!!!!!!!!
giup-minh-voi

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2020-11-12T23:48:05+00:00 1 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-12T23:49:41+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  1,\\
  a,\\
  {\left( {x + y – 2} \right)^2} + 2.\left( {x + y – 2} \right).\left( {x – y + 2} \right) + {\left( {x – y + 2} \right)^2}\\
   = {\left[ {\left( {x + y – 2} \right) + \left( {x – y + 2} \right)} \right]^2}\\
   = {\left( {2x} \right)^2}\\
   = 4{x^2}\\
  b,\\
  \left( {x + y} \right)\left( {{x^2} – xy + {y^2}} \right) + \left( {x – y} \right)\left( {{x^2} + xy + {y^2}} \right)\\
   = \left( {{x^3} + {y^3}} \right) + \left( {{x^3} – {y^3}} \right)\\
   = 2{x^3}\\
  2,\\
  a,\\
  2{x^2} + 4xy – 4x + 4 + 4{y^2} = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {{x^2} + 4xy + 4{y^2}} \right) + \left( {{x^2} – 4x + 4} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow {\left( {x + 2y} \right)^2} + {\left( {x – 2} \right)^2} = 0\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {\left( {x + 2y} \right)^2} = 0\\
  {\left( {x – 2} \right)^2} = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 2\\
  y =  – 1
  \end{array} \right.\\
  b,\\
  {x^2} + 2{y^2} – 2y + 1 – 2xy = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {{x^2} – 2xy + {y^2}} \right) + \left( {{y^2} – 2y + 1} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow {\left( {x – y} \right)^2} + {\left( {y – 1} \right)^2} = 0\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {\left( {x – y} \right)^2} = 0\\
  {\left( {y – 1} \right)^2} = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow x = y = 1
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )