GIÚP MÌNH NỐT BÀI NÀY VỚI Ạ ! MAI MÌNH CẦN GẤP RỒI ☺️☺️☺️☺️☺️

Question

GIÚP MÌNH NỐT BÀI NÀY VỚI Ạ ! MAI MÌNH CẦN GẤP RỒI ☺️☺️☺️☺️☺️
giup-minh-not-bai-nay-voi-a-mai-minh-can-gap-roi-️-️-️-️-️

in progress 0
Adela 1 year 2020-10-13T23:01:00+00:00 2 Answers 137 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T23:02:02+00:00

  Đáp án:

  Ta có : 

  `P =  1/(1 + x + xy) + 1/(1 + y + yz) + 1/(1 + z + zx)`

  ` = z/[z(1 + x + xy)] + (xz)/[xz(1 + y + yz)] + 1/(1 + z + zx)`

  `= z/(z + zx + xyz) + (xz)/(xz + xyz + xyz . z) + 1/(1 + z + zx)`

  Thay `xyz = 1`

  `=> P = z/(z + zx + 1) + (xz)/(xz + 1 + z) + 1/(1 + z + zx)`

  `= (z + xz + 1)/(z + zx + 1)`

  `= 1`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-10-13T23:02:12+00:00

  `P= z/[z(1 + x + xy)] + (xz)/[xz(1 + y + yz)] + 1/(1 + z + zx)`

  `= z/(z + zx + xyz) + (xz)/(xz + xyz + xyz . z) + 1/(1 + z + zx)`

  Thay `xyz = 1`

  `=> P = z/(z + zx + 1) + (xz)/(xz + 1 + z) + 1/(1 + z + zx)`

  `= (z + xz + 1)/(z + zx + 1)`

  `= 1`

  Vậy `P=1`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )