Giúp mình nhé mình đang cần gấp

Question

Giúp mình nhé mình đang cần gấp
giup-minh-nhe-minh-dang-can-gap

in progress 0
Farah 11 months 2020-11-01T10:29:44+00:00 1 Answers 49 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T10:31:33+00:00

  Đáp án:

  2) x=4

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  1){28^{41}} = {\left( {{2^2}.7} \right)^{41}} = {2^{2.41}}{.7^{41}}\\
   = {2^{82}}{.7^{41}}\\
  {80^{30}} = {\left( {{2^4}.5} \right)^{30}} = {2^{4.30}}{.5^{30}}\\
   = {2^{120}}{.5^{30}} = {2^{82}}{.2^{38}}{.5^{30}}\\
  Do:{7^{41}} < {2^{38}}{.5^{30}}\\
   \to {28^{41}} < {80^{30}}\\
  2){3^x}{.3^3} – {2.3^x} = {5^2}.81\\
   \to {3^x}.\left( {27 – 2} \right) = {5^2}{.3^4}\\
   \to {3^x}{.5^2} = {5^2}{.3^4}\\
   \to {3^x} = {3^4}\\
   \to x = 4
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )