giúp mình nhé! mình cần gấp dưới 12h nha ko tính giá trị cụ thể , hãy so sánh biểu thức a/ A=25.30+10 và B=31.26-10 b/ C=137.454+206 và D=456.138-1

Question

giúp mình nhé! mình cần gấp dưới 12h nha
ko tính giá trị cụ thể , hãy so sánh biểu thức
a/ A=25.30+10 và B=31.26-10
b/ C=137.454+206 và D=456.138-10

in progress 0
Maris 1 year 2020-11-11T11:34:55+00:00 2 Answers 98 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T11:36:31+00:00

  a, `A = 25.30+10`

  `=> A = (26-1).(31-1)+10`

  `=>A = 26.31-31-26+1+10`

  `=> A = 26.31-46`

  Mà B = 26.31 – 10

  `=>` A < B

  b, `C=137.454+206 ` 

  `=> C = (138-1)(454-1)+206`

  `=> C = 138.454 – 454 – 138 + 1 +206`

  `=> C = 138.454-385`

  Mà `D = 138.454-10`

  `=> C < D`

   

  0
  2020-11-11T11:36:32+00:00

  Đáp án:a,   25.30+10 < 31.26-10

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )