giúp mình mình giải bài bài 4 nha hi hi hi hi.

Question

giúp mình mình giải bài bài 4 nha hi hi hi hi.
giup-minh-minh-giai-bai-bai-4-nha-hi-hi-hi-hi

in progress 0
Kiệt Gia 2 years 2021-05-08T00:42:12+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-08T00:43:22+00:00

  a)
  Muốn làm cái thùng như thế và không có nắp cần là
  ( 5 x 5 ) + (( 3,5 x 5 ) x 4 ) = 95 ( DM vuông )
  Đổi 95 DM vuông = 0,95 M vuông
  b)
  Thùng chứa nhiều nhất là
  5 x 5 x 3,5 = 87,5 ( DM khối )
  87,5 DM khối = 87,5 lít
  ĐS : a) 0,95 M vuông
  b)87,5 lít

  0
  2021-05-08T00:43:23+00:00

  Bài giải:

  a) Diện tích xung quanh hộp nhôm đó là:

  2×3,5×(5+5)=70 (dm²)

  Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là:

  5×5=25 (dm²)

  Để làm cái thùng như thế (không có nắp) thì ta cần diện tích nhôm là:

  70+25=95 (dm²)

  Thùng đó chứa được số lít nước là:

  5×5×3,5=87,5 (lít)

  Đáp số: a) 95 dm²

               b) 87,5 lít nước

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )