Giúp mình làm hộ bài 2

Question

Giúp mình làm hộ bài 2
giup-minh-lam-ho-bai-2

in progress 0
Trung Dũng 9 months 2021-04-24T23:04:54+00:00 3 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T23:06:51+00:00

  Bài 2: 

  `a, A = (x^{2} – 2)(x^{2} + x – 1) – x(x^{3} + x^{2} – 3x – 2)`

  `= x^{4} + x^{3} – x^{2} – 2x^{2} – 2x + 2 – x^{4} – x^{3} + 3x^{2} + 2x`

  `= 2`

  Vậy biểu thức A không phụ thuộc vào giá trị của biến x

  `b, B = 2(2x + x^{2}) – x^{2}(x + 2) + (x^{3} – 4x + 3)`

  `= 4x + 2x^{2} – x^{3} – 2x^{2} + x^{3} – 4x + 3`

  `= 3`

  Vậy biểu thức B không phụ thuộc vào giá trị của biến x

  0
  2021-04-24T23:06:53+00:00

  Bài 2:

  `a, A = (x^2 – 2)(x^2 + x – 1) – x(x^3 + x^2- 3x – 2)`

  `= x^4 + x^3 – x^2 – 2x^2 – 2x + 2 – x^4 – x^3+ 3x^2 + 2x`

  `=(x^4-x^4)+(x^3-x^3) +(x^2-2x^2+3x^2) +(-2x+2x) +2`

  `= 2` `=>` Vậy biểu thức `A` không phụ thuộc vào giá trị của biến `x`

  `b, B = 2(2x + x^{2}) – x^{2}(x + 2) + (x^{3} – 4x + 3)`

  `= 4x + 2x^{2} – x^{3} – 2x^{2} + x^{3} – 4x + 3`

  `=(4x-4x)+(2x^2-2x^2) + (-x^3+x^3) +3`
  `= 3`

  Vậy …………..

  0
  2021-04-24T23:07:02+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo nhân đơn thức với đa thức các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )