giúp mình hứa cho sao

Question

giúp mình hứa cho sao
giup-minh-hua-cho-sao

in progress 0
RI SƠ 9 months 2021-05-13T20:34:36+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-13T20:35:59+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Ta có:

  $P=-\dfrac29x^2y(-2xy^3z^2)^26z^2x^3y$

  $\to P=-\dfrac29x^2y\cdot 4x^2y^6z^4\cdot 6z^2x^3y$

  $\to P=-\dfrac29\cdot 4\cdot 6\cdot x^2\cdot x^2\cdot x^3\cdot y\cdot y^6\cdot y\cdot z^4\cdot z^2$

  $\to P=-\dfrac{16}{3}x^7y^8z^6$

  b.Ta có $Q$ có hệ số bằng $-9$ và đồng dạng với $P$

  $\to Q=-9x^7y^8z^6$

  c.Ta có:

  $P+Q=-\dfrac{16}{3}x^7y^8z^6+(-9x^7y^8z^6)$

  $\to P+Q=-\dfrac{16}{3}x^7y^8z^6-9x^7y^8z^6$

  $\to P+Q=-\dfrac{43}{3}x^7y^8z^6$

  Ta có:

  $P-Q=-\dfrac{16}{3}x^7y^8z^6-(-9x^7y^8z^6)$

  $\to P-Q=-\dfrac{16}{3}x^7y^8z^6+9x^7y^8z^6$

  $\to P-Q=\dfrac{11}{3}x^7y^8z^6$

  Ta có:

  $P.Q=(-\dfrac{16}{3}x^7y^8z^6)\cdot (-9x^7y^8z^6)$

  $\to P.Q=\dfrac{16}{3}x^7y^8z^6\cdot \:9x^7y^8z^6$

  $\to P.Q=48x^{14}y^{16}z^{12}$

  Ta có:

  $P^2\cdot Q^3=(-\dfrac{16}{3}x^7y^8z^6)^2(-9x^7y^8z^6)^3$

  $\to P^2\cdot Q^3=-\dfrac{16^2x^{14}y^{16}z^{12}}{3^2}\cdot \:9^3x^{21}y^{24}z^{18}$

  $\to P^2\cdot Q^3=-20736x^{35}y^{40}z^{30}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )