giúp mình giúp mình giúp mình giúp mình giúp mình giúp mình giúp mình giúp mình giúp mình giúp mình giúp mình giúp mình

Question

giúp mình giúp mình giúp mình giúp mình giúp mình giúp mình giúp mình giúp mình giúp mình giúp mình giúp mình giúp mình
giup-minh-giup-minh-giup-minh-giup-minh-giup-minh-giup-minh-giup-minh-giup-minh-giup-minh-giup-m

in progress 0
Thông Đạt 2 months 2021-07-27T17:35:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T17:37:38+00:00

  @Minz

  $C1,$

  – Văn bản: TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

  – Của Hồ Chí Minh

  – Văn bản ra đời trong hoàn cảnh:

     +)  Thời điểm ra đời bản Tuyên ngôn độc lập là khi phát xít Nhật đã đầu hàng đồng minh và chúng ta đã giành lại chính quyền trên mặt trận cả nước.

     +) Ngày 26-04-1945, Bác đã viết bản Tuyên ngôn độc lập tại căn nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nội.

     +) Ngày 02-09-1945, trước toàn thể đồng bào, Bác đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  $C2,$

  – PCNN: Chính luận

  $C3,$

  – Nội dung: Khẳng định với thế giới về một đất nước Việt Nam toàn vẹn, độc lập và tự do; nhân dân ta đã thoát khỏi chế độ thực dân, chấm dứt sự kìm kẹp của ách nô lệ

  Phép liên kết: Phép lặp ( tự do, độc lập, Việt Nam )

  0
  2021-07-27T17:37:54+00:00

  Câu 1: Đoạn trích thuộc văn bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh.

  Văn bản ra đời trong hoàn cảnh: Ngày 19/8/1945, chính quyền ở Hà Nội đã về tay nhân dân. Ngày 26/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Cách mạng Việt Bắc về tới Hà Nội. Người soạn thảo bản “Tuyên ngôn độc lập” tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang. Ngày 02/09/1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước hàng chục vạn đồng bào, Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”.

  Câu 2: Phong cách ngôn ngữ: Chính luận

  Câu 3: Nội dung đoạn trích: khẳng định đất nước VN có quyền được độc lập và sự thật đã trở thành quốc gia độc lập, bày tỏ sự quyết tâm của toàn thể dân tộc VN trước sự áp bức của kẻ thù xâm lược.

  Phép liên kết: phép lặp

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )