Giúp mình giải pt này với

Question

Giúp mình giải pt này với
giup-minh-giai-pt-nay-voi

in progress 0
Jezebel 1 year 2020-11-07T21:13:14+00:00 1 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-07T21:15:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `b,sqrt{x^2+2x+2}+sqrt{x^2+2x+10}=sqrt{15-2x-x^2}`

  `+)sqrt{x^2+2x+2}`

  `=sqrt{x^2+2x+1+1}`

  `=sqrt{(x+1)^2+1}>=1`

  Dấu = xảy ra khi `x=-1`

  `+)sqrt{x^2+2x+10}`

  `=sqrt{x^2+2x+1+9}`

  `=sqrt{(x+1)^2+9}>=3`

  Dấu = xảy ra khi `x=-1`

  `=>VP>=1+3=4`

  Dấu = xảy ra khi `x=-1`

  `VP=sqrt{15-2x-x^2}`

  `=sqrt{16-(x^2+2x+1)}`

  `=sqrt{16-(x+1)^2}<=4`

  Dấu = xảy ra khi `x=-1`

  `VP<=4`

  `VT>=4`

  `=>VT=VP=4`

  `<=>x=-1`

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )