Giúp mình giải bài này với

Question

Giúp mình giải bài này với
giup-minh-giai-bai-nay-voi

in progress 0
Edana Edana 10 months 2021-04-22T01:16:29+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T01:17:56+00:00

  $f(1)=a+3$

  – Với $a\ne -3$:

  $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-x^2+2x-2}{3x+a}$

  $=\dfrac{1-1+2-2}{3.1+a}$

  $=0$

  Để $f(x)$ liên tục tại $x=1$: $a+3=0$

  $\to a=-3$ (loại)

  – Với $a=-3$:

  $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-x^2+2x-2}{3x-3}$

  $=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x^2+2)(x-1)}{3(x-1)}$

  $=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+2}{3}$

  $=\dfrac{1+2}{3}=1$

  Để $f(x)$ liên tục tại $x=1$: $a+3=1$

  $\to a=-2$ (loại)

  Vậy với mọi $a$, hàm số gián đoạn tại $x=1$

  0
  2021-04-22T01:18:14+00:00

  Chúc bn học tốt !
  giup-minh-giai-bai-nay-voi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )