giúp mình giải bài này với 2015-x:6=291

Question

giúp mình giải bài này với 2015-x:6=291

in progress 0
Ladonna 9 months 2020-11-01T20:51:42+00:00 2 Answers 62 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T20:53:26+00:00

  2015-x:6=291

           x:6=2015-291

           x:6=     1724

           x   =   1724 x 6

           x   =      10344

  0
  2020-11-01T20:53:30+00:00

  Đáp án:

  `x=10344`

  Giải thích các bước giải:

  `2015-x:6=291`

  `<=>x:6=2015-291`

  `<=>x:6=1724`

  `<=>x=1724xx6`

  `<=>x=10344`

  Vậy `x=10344`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )